Популярні статті:

Яндекс.Метрика

Основною метою рухомих розмічувальних машин є вирішення траєкторної задачі – переміщення в робочому просторі по заданій траєкторії.

Головно задачею керування траєкторним рухом є знаходження   керуючих впливів, які забезпечують:

  • стабілізацію руху розмічувальної машини відносно кривої, що потребує асимптотичної ліквідації відхилення;
  • стабілізацію необхідної кутової орієнтації розмічувальної машини по відношенню до кривої або ліквідація відносної кутової помилки; підтримка необхідного режиму повздовжнього руху машини.

При вирішенні задач руху розмічувальної машини вздовж заданої траєкторії можна виділити два основних підходи в керуванні машиною: програмний і траєкторний. Перший підхід базується на класичних принципах побудови слідкуючих систем, а другий підхід потребує використання методів часткової стабілізації.

Метод програмного керування розмічувальною машиною потребує побудови спеціального задавального пристрою, який здійснює генерацію параметризованої в часі траєкторії й використання слідкуючої системи, яка забезпечує відпрацювання даної програми. Наявність задавального пристрою й необхідність перебудови програми еталонного руху при зміні характеру руху розмічувальної машини й визначають основні недоліки цього методу.

Метод траєкторного (контурного) управління розмічувальною машиною орієнтований на використання поточних значень відхилень (які обчислюються чи вимірюються) від раніше заданої траєкторії (траси) і виключає необхідність використання генераторів еталонної програми.

У траєкторних задачах найбільш важливі й очевидні співвідношення задаються аналітичним описом заданої траєкторії руху. При цьому основна задача системи керування зводиться до ліквідації відхилень від траси й забезпечення бажаного режиму повздовжнього переміщення.

Дорожня розмітка 

Опубліковано в Автоновини

Рекомендуємо прочитати: